خلقت عجیب شتر

4.  پـوسـته ی مـخاطی سوراخ بینی آن، سطح خیلی پهنی دارند که راه نفوذ برای شن و ماسه به داخل بینی باقی نمی گذارند، ولی نم و رطوبت لازمه ی هـوای تـنـفـس را از هـوا می مکند و جذب می کنند.

5.  کوهان آن محل ذخیره ی انرژی است. ضمن اینکه چربی آن قشری برای مقابله با گرما نیز هست.

6. سطح کمر آن باریک است.که باعث می شود تابش گرم و سوزان نیم روزی خورشید، فقط به قسمت کمی از بدن وی بطور مـؤثر بـتابـد. و در شرایط تابش قبل از نیمروز یا بعد از آن که خورشید مایل می تابد، اگـر مـجـبـور باشد در آفـتـاب باشـد، رو به خـورشید و یا پـشـت به خـورشید زمینگیر می شود. که این نیز بنوبه ی خود باعث می شود تابش مؤثر خـورشید فقط به سطح کم بالایی وی بتابد. پوسـت پـشمی وی نیز بخـش عـمده ی تابش گرمای سوزان را خـنـثی می کند. به این ترتیب شتر می تواند گرمایی که خیلی از حیوانات دیگر را می کُشد تحمل کند.

7. کلیه های وی قسمت زیادی از آب های مصرف شده را دوباره پس می گیرند (به این خاطر ادرار آن غلیظ است).

8. پوست پـشـمی آن باریک و نرم است. هم گرما را خنثی می کند و هم بدن را خنک می کند.

9. روده ی آن سلول های جذب آب دارد. این سـلـول هـا قـسـمـت زیـادی از آب مـصـرف شـده مـوجود در غذای روده را جذب می کنند و برای بدن نگه می دارند و به این خاطر سرگین (فضله ی حیواناتی مانند شتر، گاو و...) آن خیلی خشک است).

10.  وقـتی ادرار می کند، دم خود را می جنباند تا ادرار به پـاهـا پاشیده شود. به این شکل با خیس و مرطوب کردن خود به خنک شدن خود کمک می کند.

لازم به ذکر است طبق فتوای آیت الله مکارم شیرازی، بول شتر نجس نمی باشد ولی در غیر موارد ضرورت خوردن آن حرام است.

11.  شکم وی خیلی بزرگ است. می تواند تا 200 لیتر آب بنوشد. علاوه بر آن مجراها و منابع ذخیره آب نیز دارد. که هنگام آب خوردن آن ها را نیز پر می کند.

12. مجرای خون وی در اعماق بدن قـرار نگرفـته بـلکه زیر پوست گردن و پاها و پهـلـوهـا قرار گرفته است. این باعث می شود که گرمای بدن را بیش تر به سطح بدن منتقل کند. و سـرخ رگ هـا حتی در شـرایـطـی که تقـریـباً بی آب باشند و در وضعیت تقریبی معادل یک دویست هزارم حجم واقعی خود، باز هم می توانند اکسیژن را به نقـاط مختـلف بدن منتقل کنند.

13.  تکـیه گاهـهای وی در حالت نشستن (یعنی زانوها، آرنج ها، و سینه) از قـشـر کلفـتِ پوستِ مرده تشکـیل شده است. این قـشـر گرما را خنثی می کند و باعث می شود بدن آن زخم نشود.

14.  کف پهن پای آن با یک قشر شاخه ای مجهّز شده که باعث می شـود پای آن در شن و مـاسـه فـرو نرود. و پا را در مـقـابل ماسـه هـای تیز و گرم نیز محافـظـت می کند.

15. درجه حرارت بدن وی می تواند خـیـلـی تغـیـیـر کـند ضمن اینکه از پستانداران است. حرارت بدن وی بین 34 تا 42 درجه در تغییر است. وقتی دما بالا برود دمای بدن وی نیز بالا می رود، این امر باعـث می شـود کـه تـا دمـای مـشـخصی نیازی به عرق کردن برای خنک کردن خود نداشته باشد. و در مصرف آب خود صرفه جوئی کند.

شتر در واقع برای دشت و صحرا آفردیه شده است. یعنی برای گرما، کـمـبـود آب، شـن و مـاسـه. در حالـیکـه در گذشته مردم فکر می کردند که تحمل شتر زیاد است نه اینکه چیز خاصی در آن می دیدند.

/ 2 نظر / 620 بازدید

ممنون از زحماتتون به نظر من به خاطر رضای خدا به تحقیق خود در زمینه های قرانی ادامه دهید وانهارا با علم روز دنیا مطابقت دهید تا همه مخصوصا جوانان با زیبایی های قران اشنا شوند

فاطمه

عالی اجرتون با خدا فقط مطالبتون را از آیه های قرآن بیشتر کنید